Το μάθημα αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του ομότιτλου μαθήματος της Β και Γ τάξης του τομέα Οχημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων